Prev Next
 ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลหลักเมืองอำเภอนาจะหลวย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจะหลวย

ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลหลักเมืองอำเภอนาจ…

13-02-2561 Hits:237

การเปิดรับสมัครเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลนาจะหลวย

การเปิดรับสมัครเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561 …

06-02-2561 Hits:232

 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการวิทยาศาสตรร์การกีฬา เพื่อพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ของสภาเด็กและเยาชนเทศบาลตำบลห้วยเรือ

ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการวิทยาศาสตรร์การกี…

06-02-2561 Hits:228

 จัดการประชุมหารือ การดำเนินกิจการ ศาลหลักเมืองในอนาคต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาจะหลาย

จัดการประชุมหารือ การดำเนินกิจการ ศาลหลักเมืองในอ…

06-02-2561 Hits:195

 โครงการศึกษาและพัฒนากลไกลขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการศึกษาและพัฒนากลไกลขับเคลื่อนงานด้านเด็กและ…

05-02-2561 Hits:199

ร่วมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี

ร่วมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รู้คิด …

13-01-2561 Hits:206

เทศบาลตำบลนาจะหลวย
มุ่งมั่นพัฒนา พร้อมก้าวสู่ AEC

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
 
วีดีทัศน์แนะนำเทศบาล
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของเทศบาล ได้ที่นี่..
 
จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาจะหลวย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 85.7%
ปานกลาง - 0%
น้อย - 14.3%

Total votes: 7
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
วัดป่านาจะหลวย

วัดป่านาจะหลวย

วัดภูพลาญสูง

วัดภูพลาญสูง

วัดศรีพรหม

วัดศรีพรหม

วัดภูพลาญแก้ว

วัดภูพลาญแก้ว

อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย

อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

เมี่ยงข่า ตะไคร้

เมี่ยงข่า ตะไคร้

เมี่ยงข่าตะไคร้ ข่า มีสรรพคุณ ช่วยย่อย ช่วยขับลม แก...

ผลิตภัณฑ์หมากจอง (ลูกสำรอง)

ผลิตภัณฑ์หมากจอง (ลูกสำรอง)

หมากจอง (ลูกสำรอง) ลูกสำรอง เป็นพืชสมุนไพรขึ้นอยู่ในป่า...

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ตำบลนาจะหลวย

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ตำบลนาจะหลวย

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท้อผ้า เช่น...

ท่องสรภัญญะ

ท่องสรภัญญะ

    วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน สังคมไทยเป็นสังคมที่มีพุทธศ...

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท้อผ้า เช่น กี่ทอผ้า ฟืม กระสม ...